Udon II
       
     
HannaH
       
     
Year of Rooster
       
     
JAM
       
     
Max Pipe
       
     
Ama II
       
     
Hi-Hat
       
     
Aloha 'Oe
       
     
mother!
       
     
Lola
       
     
Udon II
       
     
Udon II

Digital, 7556 x 8500 Pixels, 2017.

HannaH
       
     
HannaH

Acrylic on Wood, 18 x 24", 2017.

Year of Rooster
       
     
Year of Rooster

Acrylic on Wood, 12 x 12", 2017.

JAM
       
     
JAM

Acrylic on Canvas, 80 x 60", 2017.

Max Pipe
       
     
Max Pipe

Ink and Digital, 14.25 x 14", 2017.

Ama II
       
     
Ama II

Acrylic on Canvas, 30 x 40", 2017.

Hi-Hat
       
     
Hi-Hat

Acrylic on Wood, 18 x 24", 2017.

Aloha 'Oe
       
     
Aloha 'Oe

Graphite and Digital, 12 x 12", 2017.

mother!
       
     
mother!

Acrylic on WC Paper, 20 x 30", 2017.

Lola
       
     
Lola

Acrylic on Wood, 12 x 12", 2017.